חיפוש באתר

תקנון החברה

תקנון החברה

תקנון החברה

חברת מוסדות חינוך ותרבות בחיפה מיסודה הסוה"י לא"י בע"מ  ח.פ - 510632219

                                                       תקנון האתר ומדיניות הפרטיות

 

מטרת מדניות זו להסביר מהם נוהגי החברה לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות  שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

1.1 פרטייך האישים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך שיווק או גביית תשלום  באתר.

1.2 המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן "המידע") , יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראת סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

1.3 החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירת ובסודיות נעשים בסביבה מאובטחת – החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה , ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

1.4 בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על-ידי משתמשי האתר.

1.5 חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן "ההרשמה") . על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך .

1.6 החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ה-2008 (חוק הספאם") . החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה,  ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או  לצורך  ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר  להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

1.7 החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות,), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באחד, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות , וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

1.8 החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור .על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום( למשל בפורומים, תגוביות, וכו' ככל שישנם) תהיה כאל מידע  לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות התכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שקול דעתה .

משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה/או תפרסם באתר.

1.9 המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פלילים או אזרחים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטייך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

1.10 באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתוכניהם וכל הקשור או הנובע משמוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי  אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

1.11 הנך  זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על –ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. בנוסף , אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית") כי אז אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות  כאמור לעיל .מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

1.12 החברה רשאית לשנות מעת לעת  את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

                                             המרכז הקהילתי שלך ובשבילך ותמיד לשירותך.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות