חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום מרכז קהילתי נווה דוד עבור בית מילר - עיריית חיפה

הנחיות למילוי הטופס:

 

הצהרת בריאות
הריני מאשר קבלת דיוור פרסומי מעיריית חיפה
חתמו כאן
חתמו כאן

התקנון

תקנון רישום קורסים

אופן התשלום:  

  1. כרטיס אשראי עד 3   תשלומים שווים ללא ריבית.
  2. המחאות עד ל 2 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים. תאריך המחאה ראשונה יהיה שבוע לפני פתיחת הקורס ותאריך ההמחאה האחרונה לא יאוחר משלושה שבועות  לפני סיום הקורס.
  3. מזומן תשלום מלא של כל הסכום.

 

ביטול הרשמה:

בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למזכירות המקום כולל האישורים הנלווים במידה וקיימים.

גובה ההחזר

מועד קבלת בקשת הביטול

ניתן לבטל בעלות של דמי טיפול בסך של 50 ₪

עד שבוע לפני לתאריך פתיחת הקורס 

%50 מעלות הקורס.

אחרי מפגש ראשון 

אין החזר כספי.

מפגש שני ואילך 

 במקרה של ביטול השתתפות עקב אילוץ בלתי צפוי שאינו מאפשר המשך השתתפות בקורס יש לצרף מסמכים רלוונטיים ולשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים .

פתיחת הקורסים  מותנית במספר המשתתפים. המרכז שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מספר נרשמים מועט או כל סיבה אחרת. במקרה זה יוחזר לנרשמים מלוא תשלום הקורס.

 

במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים וכמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף עלפי שהייתה כוונה לקיימו. שינויים אלו אינם מהווים עילה להחזר כספי ושיעורי החזר יתואמו במועדים אחרים בהתאם לאילוצי המערכת.

 

הודעות בגין ביטול/שינוי בקיום הפעילות יועברו בSMS או בדואר אלקטרוני. חתימתכם על תקנון זה תאשר הסכמתכם בדבר שליחת SMS או דואר אלקטרוני.

כללי

  1. לצורך תיעוד ופרסום אנו מצלמים את הפעילויות המתקיימות במרכז במהלך השנה. חתימתכם על מסמך זה מהווה את הסכמתכם לצילום, תיעוד ופרסום תמונות המשתתפים בפייסבוק ובאתר האינטרנט.
  2. המרכז יעניק תעודת סיום לכל משתתף/ת אשר נכח/ה לפחות %80 מהמפגשים. 

 

הצהרת המשתתף/ת

הנני מצהיר/ה כי קראתי את תקנון נהלי הרשמה לחוגים והנני מתחייב/ת לתוכנו


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות